Onbegrijpelijk: Kerkklokken op zondagmorgen. Bim Bam!!

Afgelopen zondag stond ik rond negen uur ’s ochtends achter in m’n tuin. Een geweldig Zen gevoel kwam over me heen. De combinatie van een windstille lenteochtend, stilte slechts onderbroken door rustgevend kabbelend water uit de borrelsteen, vogels die inmiddels na hun ochtendserenade met waarschijnlijk vergelijkbare tevredenheid de rest van de dag tegemoet gingen. Moooooi.

En dan, zo tegen tienen, beginnen de kerkklokken. De indringendheid neemt toe. Het lijkt niet meer op te houden. Alsof de zwaarste inwoners van ons dorp een wedstrijd houden. Hopelijk met dichtgestopte oren. Bim Bam!!

Want als het geen wedstrijd is, wat is het dan wel? Is er brand? Breken de dijken door? Neen, niets van dat alles. Er schijnt zo dadelijk een kerkdienst te beginnen. Prima natuurlijk. Maar denk ik dan, deze kerkbezoekers willen toch rust? Ze willen toch niet dolgebeierd zijn alvorens naar een spiritueel verhaal van een voorganger te luisteren?  Bim Bam!!

Iemand heeft me verteld dat in vroeger tijden het luiden van de klokken voor de kerkdienst van nut was omdat toen nog niet iedereen een eigen klok had. Laat staan een wekker of zo iets. Maar nu hebben we echt alles om ons tijdig te waarschuwen om op tijd in de kerk te zijn. Desnoods middels een speciale bim-bam ringtone. Toch?

Dus ík vind dat gebeier niet prettig, de naar spiritualiteit zoekende kerkganger kan deze herrie met geen mogelijkheid rijmen met de gewenste zondagsrust, de directe omwonenden zijn in het beste geval sufgebeierd………Dan resteren nog de deelnemers aan de wedstrijd herrie maken op zondagochtend; middels kerkklokken. En wellicht de opdrachtgever die graag heeft dat zijn klokken luider bengelen dan die van de andere kerken.

Al schrijvend kan ik niet anders dan concluderen dat we slechts te maken hebben met een niet uit te roeien relikwie van weleer. Maar dan wel een relikwie waar we met velen aan mee mogen doen middels dat ene moment dat de zondagsrust echt verstoord wordt. Zen verdwijnt met het gebeier. Bim Bam. De eerste geluiden van grasmachines zetten nu in.

Ach ja, echt erg is het natuurlijk niet. Maar wel vreemd. Heel vreemd. Plotseling zie ik in m’n verbeelding de klokkenluiders. Uiterst fanatieke zwaargewichten die bij voorkeur met touw en al achter de klokken aan omhoog gaan. Rode hoofden die meetrillen met de klokken. Ik zal dit beeld niet verder omschrijven……..

Bim Bam……..

 

Rob Franse, 16 mei 2015

Ik ben niet tegen rendement denken of managers. Mits……….!!!

Zo, ik heb zojuist weer een hele berg informatie verwerkt, zowel uit kranten als uit bladen als uit bijeenkomsten als uit een conflictsituatie als uit TV-programma’s.

En ja, het is me weer wat helderder geworden.

DE problematiek van vandaag de dag is niet gelegen in rendement denken. Het is ook niet gelegen in managers. En ook niet in te veel mensen die tegenwoordig van een psycholoog gebruik maken.

HET probleem is gelegen in het feit, hoogstpersoonlijk door mij vastgesteld, dat we “ons” (wie de schoen past trekke hem aan)slap en eenzijdig ontwikkelen. We doen veel te weinig aan, wat in het Duits zo mooi heet, “Bildung”. “We” specialiseren ons zo’n beetje vanaf ons 15e jaar via vaak “zware” opleidingen in joost-mag-weten-wat, maar zijn vervolgens vaak het complete zicht op anderen (andere mensen, andere belangen, andere richtingen) en heel gewone dagelijkse zaken volkomen (!) kwijt. Zo, dat heb ik lekker stoer gezegd.

Ik durf daarmee de stelling aan dat rendement denken helemaal niet verkeerd is, mits het niet eenzijdig gericht is op kwartaalresultaten in Euro’s.

Ik durf ook de stelling aan dat managers zeer nuttig kunnen zijn, tot het moment dat ze zich, mede door hun eenzijdigheid, gedragen als loopjongens of meisjes van hogere bazen of aandeelhouders en nog slechts kijken naar wat tegenwoordig zo mooi heet KPI’s (Key Performance Indicators). Lijkt verdacht veel op “targets”.

Ik durf ook de stelling aan dat 2/3 van de mensen die een psycholoog bezoeken tenminste net zo goed uit zouden kunnen zijn bij “wijze mensen uit hun omgeving”. Nog niet zo lang geleden noemden we dat soort mensen pastoor, dominee, leraar, schoolhoofd, opa, oma, …………

Lees het artikel “Managers zijn volstrekt overbodig” uit de NRC van 8 mei.

Lees het artikel “Knutseltherapie”, een interview  met de psycholoog professor Jan Derksen,  uit de Volkskrant van 9 mei.

Lees het artikel “Manager worden? Leer dan filosofie en geschiedenis” van Ramsey Nasr in de NRC van 9 mei.

Lees ook mijn post van 26 april “Verwondering is het middel tegen wanhoop en chagrijn”, waar ik in ga op denkbeelden van Nietzsche.

We moeten dus, naar mijn overtuiging, zorgen dat we onszelf, bij voorkeur dagelijks, breed blijven ontwikkelen. We moeten van met name hoger opgeleiden en managers eisen dat ze niet eenzijdig zijn. We moeten van politici eisen dat ze niet alleen maar voor de media optreden, maar ook een echte inhoudelijke boodschap hebben. We moeten er voor zorgen dat we niet alleen maar ons eigen soort mensen tegenkomen. We moeten “Verwondering->verdieping->samen->bouwen->genieten “ als richtinggevend gaan gebruiken.

En “moeten” moeten we dan vervangen door “graag willen”. Maar hoe we die draai het best kunnen maken?

HELP ME de puzzel te leggen. Vertel me wat ik er aan kan doen.

Ik zou het zeer waarderen wanneer je reageert!

In grote verwondering,

 

Rob Franse, 9 mei 2015