Jouw brein verandert echt en anders dan jij denkt! 

Het vervolg op de Orang Oetan

De Orang Oetan als voorbeeld heeft meerderen van jullie zeer aangesproken. Ik kreeg dan ook mooie reacties. En genoeg inhoudelijke reacties om er van uit te gaan dat ons brein echt verandert. Heel onrustbarend is het dat de meesten van ons dat absoluut niet merken (tot het te laat is …..).

Maar gewapend met die kennis kunnen we nu wel een aantal wereldproblemen oplossen. Jawel!

Mijn stelling is dat vele problemen in organisaties ontstaan doordat de top inclusief de hofhouding zich verkeerd ontwikkelen. We kennen het allemaal: Heel goeie mensen die opschuiven richting top en waarvan we denken “die gaan echt voor verandering zorg dragen”. Om na 5 jaar vast te stellen dat ze hun echt mooie kwaliteiten ingeleverd hebben ten gunste van de heersende mores in de top.

Wat gaan we er aan doen? Welnu, een reeks van maatregelen:

  • Zorg voor een partner die een heel ander vak op een heel ander niveau uitoefent en je voorziet van tegenspraak
  • Zorg er voor dat je altijd mondige tienerkinderen in huis hebt die jou genadeloos wijzen op jouw idiote gedrag
  • Schrap sociale bijeenkomsten met die top waarin jij werkt. Jullie gaan allemaal op elkaar lijken
  • Zorg dat je in je vrije tijd heel ander soort mensen tegenkomt dan op je werk (met name hockeyclubs en golfverenigingen zijn een groot gevaar)
  • Doe tenminste één dag en één avond in de week dingen waarbij je leerling bent op een heel ander gebied. Bijvoorbeeld junior tamboer in de fanfare, leerling timmerman in een vrijwilligersproject of ga punniken met bejaarden. En word niet stiekem voorzitter aldaar
  • Werk tenminste een halve dag per week undercover op de afdeling transport of schoonmaak (heel verrassend wat je daar hoort)
  • Zorg er voor dat je in je team tenminste één figuur hebt die NEE tegen jou zegt. Die jou met regelmaat uitlacht. Ga desnoods samen zware shag draaien.
  • Kijk jezelf voor het naar bed gaan in de spiegel, stel je voor dat er 4 kleinkinderen naast je staan en vertel hen en jouzelf wat voor geweldigs je vandaag voor de wereld hebt gedaan en waar je je voor schaamt
  • Kijk 2 maal per week een Disneyfilm en bedenk hoe ernstig jij lijkt op koning Louis uit Jungleboek, de enge broer van de Leeuwenkoning of de rat uit de Speurneuzen die schreeuwt “Ik heb de macht!”

…..ik houd me zeer aanbevolen voor meer maatregelen van jouw kant…….

Dus nog even voor alle duidelijkheid: Niet alleen het brein van die anderen verandert op een verkeerde manier, maar wellicht ook het jouwe.

Vindt je het eng? Mooi zo. Dat is stap 1. Neem je stap 1 niet dan ga je lijken op Jozef Blatter. Kijk vanavond maar in de spiegel.

Rob Franse, 29 september 2015

Kracht of macht?

Wat hebben de klantenservice van Tele2, Poetin en sommige gemeenteraadsleden in Bloemendaal gemeen? Heel juist: Ze hebben macht maar geen kracht. O ja, en ze gebruiken die macht. Tele 2 doet het door te zeggen dat ze altijd op alle mogelijke manieren bereikbaar zijn voor alle vragen en klachten. Ik zou zeggen: probeer het maar eens. Aan terugbellen of mailen doen ze niet of slechts met geautomatiseerde antwoorden en telefonisch kom je er gewoon niet door. Poetin speelt de kaart IS uit en negeert de wereld waar het over de Oekraïne gaat; iemand zijn vileine glimlach gezien richting een not amused Obama?  En in Bloemendaal hebben ze een aantal raadsleden die compleet misbruik maken van hun overdosis aan tijd, connecties, geld en juridische kennis om hun zin te krijgen. Ze weten waarschijnlijk allang niet meer waarom.

Het zijn zo maar een paar zaken die me gisteren opvielen. Ik moest ook terugdenken aan het interview met Paul Verhaeghe over zijn nieuwe boek autoriteit. Letterlijk zegt hij: “Wanneer ouders en leraren geen autoriteit hebben dan gaan ze macht uitoefenen middels regels en straffen”.

Nu hoor ik zelf tot de generatie die enthousiast heeft geholpen om autoriteit af te breken. Ik liep zelfs redelijk voorop. Ik geloof ook nog steeds dat dit op zich goed was ofschoon we wellicht wat zijn doorgeslagen. Had niemand dan vat op me in die tijd? Nou, in ieder geval niet middels macht. Maar wel via kracht! Het voorbeeld wat ik me het beste herinner betreft onze eindexamenstunt en de rol van conrector Henk Hovius. Natuurlijk hadden we 2 tuttebellen die de boel zo nodig moesten verraden. Daarop stapte Henk Hovius op me af, gaf me de sleutelbos van de school en vertelde me dat hij die nacht op school zou blijven slapen maar in z’n kamer zou blijven mits het binnen de perken zou blijven. Jullie snappen het al: Hij is z’n kamer niet uitgekomen en wij hebben gezorgd voor ontbijt (pannenkoeken uit het scheikundelokaal) en koffie.

Waarom dit goed afliep en waarom het leuk was? Hij gaf mij verantwoordelijkheid. Hij durfde het aan. Ik overlegde met de stuntcommissie (allen behoorlijk anti autoritair)….en we waren het direct met elkaar eens. Dank je wel Henk. We zullen je vertrouwen niet beschamen!

Waarom had Henk die autoriteit? Omdat hij voldoende kracht had om z’n macht niet te hoeven uitoefenen. Natuurlijke autoriteit en vertrouwen dus.

Tsja, kracht heeft dus niet iedereen. Daarom grijpen we vaak naar macht. Maar wanneer je je kracht een beetje zou ontwikkelen dan hoef je helemaal geen macht te gebruiken. Het heeft iets te maken met fatsoen, waarden, normen en elkaar erkennen. Het heeft iets te maken met je realiseren dat je de ander erkent op zijn gebied zoals hij dat bij jou doet. Dus niet altijd je 100% zin proberen te krijgen middels juristen en wat dies meer zij.

Respect, een vaak misbruikt woord, zou denk ik al veel kunnen helpen. Respect voor leraren, scheidsrechters, elkaars mening………Maar ja, wanneer je zelf geen kracht hebt dan is het moeilijk om respect op te brengen.

Ik wens Tele2, Poetin en de gemeenteraadsleden heel veel kracht toe, opdat ze respect kunnen ontwikkelen en zodoende afzien van het gebruik van macht, wat meestal een vorm is van uitgesteld geweld. En dat wens ik jou ook toe!

En Henk, dankjewel voor jouw wijze les.

 

Rob Franse, 29 september 2015