Kracht of macht?

Wat hebben de klantenservice van Tele2, Poetin en sommige gemeenteraadsleden in Bloemendaal gemeen? Heel juist: Ze hebben macht maar geen kracht. O ja, en ze gebruiken die macht. Tele 2 doet het door te zeggen dat ze altijd op alle mogelijke manieren bereikbaar zijn voor alle vragen en klachten. Ik zou zeggen: probeer het maar eens. Aan terugbellen of mailen doen ze niet of slechts met geautomatiseerde antwoorden en telefonisch kom je er gewoon niet door. Poetin speelt de kaart IS uit en negeert de wereld waar het over de Oekraïne gaat; iemand zijn vileine glimlach gezien richting een not amused Obama?  En in Bloemendaal hebben ze een aantal raadsleden die compleet misbruik maken van hun overdosis aan tijd, connecties, geld en juridische kennis om hun zin te krijgen. Ze weten waarschijnlijk allang niet meer waarom.

Het zijn zo maar een paar zaken die me gisteren opvielen. Ik moest ook terugdenken aan het interview met Paul Verhaeghe over zijn nieuwe boek autoriteit. Letterlijk zegt hij: “Wanneer ouders en leraren geen autoriteit hebben dan gaan ze macht uitoefenen middels regels en straffen”.

Nu hoor ik zelf tot de generatie die enthousiast heeft geholpen om autoriteit af te breken. Ik liep zelfs redelijk voorop. Ik geloof ook nog steeds dat dit op zich goed was ofschoon we wellicht wat zijn doorgeslagen. Had niemand dan vat op me in die tijd? Nou, in ieder geval niet middels macht. Maar wel via kracht! Het voorbeeld wat ik me het beste herinner betreft onze eindexamenstunt en de rol van conrector Henk Hovius. Natuurlijk hadden we 2 tuttebellen die de boel zo nodig moesten verraden. Daarop stapte Henk Hovius op me af, gaf me de sleutelbos van de school en vertelde me dat hij die nacht op school zou blijven slapen maar in z’n kamer zou blijven mits het binnen de perken zou blijven. Jullie snappen het al: Hij is z’n kamer niet uitgekomen en wij hebben gezorgd voor ontbijt (pannenkoeken uit het scheikundelokaal) en koffie.

Waarom dit goed afliep en waarom het leuk was? Hij gaf mij verantwoordelijkheid. Hij durfde het aan. Ik overlegde met de stuntcommissie (allen behoorlijk anti autoritair)….en we waren het direct met elkaar eens. Dank je wel Henk. We zullen je vertrouwen niet beschamen!

Waarom had Henk die autoriteit? Omdat hij voldoende kracht had om z’n macht niet te hoeven uitoefenen. Natuurlijke autoriteit en vertrouwen dus.

Tsja, kracht heeft dus niet iedereen. Daarom grijpen we vaak naar macht. Maar wanneer je je kracht een beetje zou ontwikkelen dan hoef je helemaal geen macht te gebruiken. Het heeft iets te maken met fatsoen, waarden, normen en elkaar erkennen. Het heeft iets te maken met je realiseren dat je de ander erkent op zijn gebied zoals hij dat bij jou doet. Dus niet altijd je 100% zin proberen te krijgen middels juristen en wat dies meer zij.

Respect, een vaak misbruikt woord, zou denk ik al veel kunnen helpen. Respect voor leraren, scheidsrechters, elkaars mening………Maar ja, wanneer je zelf geen kracht hebt dan is het moeilijk om respect op te brengen.

Ik wens Tele2, Poetin en de gemeenteraadsleden heel veel kracht toe, opdat ze respect kunnen ontwikkelen en zodoende afzien van het gebruik van macht, wat meestal een vorm is van uitgesteld geweld. En dat wens ik jou ook toe!

En Henk, dankjewel voor jouw wijze les.

 

Rob Franse, 29 september 2015

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *