Luisteren kán niet bij zorgen en stress! Hoe dan wel?

Razendsnelle ontwikkelingen en dus steeds meer onopgeloste vragen en tegenstrijdige visies. Toenemende onzekerheid en stress bij jong en oud. Met name over de geopolitiek, het klimaat, de groeiende ongelijkheid, bestaanszekerheid en algemeen welbevinden. En alles wat daar dan weer uit voort vloeit.

Hebben wij wel de juiste tools, gereedschappen en vaardigheden om hier mee om te gaan? Kunnen 55-plussers dit wel bijhouden? Zijn de geleerde vaardigheden bij jonge werknemers morgen al verouderd? Leert men op school of universiteit wel het juiste voor deze tijd? Is onze overheid wel toegerust voor deze razendsnelle ontwikkelingen?

Wat zijn de vaardigheden die je juist nu zou moeten ontwikkelen. En waar leer je dat? Hoe hou je het vervolgens bij?

Op wie vestigen wij onze hoop en hoe kunnen we daarbij helpen?

Hebben we de wereld zo tot op detailniveau geautomatiseerd en dus gereguleerd dat slechts diegenen die precies op dat gebied alles weten van nut (kunnen) zijn voor onze maatschappij? Het werk aankunnen? En dat het werk voor de rest van de bevolking (mogelijk sollicitanten) abacadabra is? Ook niet ‘eventjes’ bij te spijkeren? Met alle stress van dien? Vreselijk veel tijd die opgaat aan het leren werken met betreffend systeem en de achterliggende regels ? Die dan ook van tijd tot tijd ‘gewijzigd’ worden om het ‘makkelijker’ te maken?

Ik vraag me af: We hebben in dit land 4 miljoen laaggeletterden…… Hoeveel mensen tellen we daarbij op die niet op de juiste manier met de benodigde systemen overweg kunnen? Buiten ‘het systeem’ om kan immers nagenoeg niets meer. En wat vervolgens te doen wanneer je er uiteindelijk wel mee overweg kunt maar het systeem jou dwingt tot andere uitkomsten dan wenselijk is? Bijvoorbeeld omdat vele omstandigheden razendsnel wijzigen?

En dan heb ik het nog niet eens over onopgeloste vragen en tegenstrijdige visies!!

Een meervoudige onzekerheid dus. Die van het werken met systemen en de gedwongen uitkomsten van die systemen enerzijds en de onopgeloste vragen en tegenstrijdige visies van onszelf en anderen anderzijds.

Zou dat een reden kunnen zijn voor vingeropstekers naar de koninklijke familie? Het volstrekt ongemanierd en zonder fatsoen het woord voeren, tot in het parlement aan toe? Pure onzekerheid en dus paniek? Een steeds grotere angst om het echt niet meer bij te kunnen benen en dus alles bij het oude te willen houden?

Dat op het moment dat wij elkaar allemaal meer dan ooit nodig hebben. De jongeren -als individu en als groep- waarbij praktisch opgeleiden en theoretisch opgeleiden elkaar wel móeten ondersteunen. Waarbij jong, middelbaar en oud elkaar steeds dringender nodig hebben. Het merendeel van de uitdagingen raakt ons echt allemaal!

We MOETEN elkaar dus helpen. Dat begint met openstaan voor elkaars visies, ook in zaken die echt niet eenduidig zijn. Het fatsoen om te LUISTEREN, door zo ontspannen mogelijk te vragen en te reageren zónder het idee van jouw ab-so-lu-te gelijk. Te beginnen in het parlement? Of te beginnen onder de jeugd en dus ook op school……

Ik vestig mijn hoop op de jeugd. Waarbij ik waarachtig graag zou willen helpen. Kan ik hun zorgen en spanning wegnemen? Nee. Kan ik ze leren te leven met onzekerheden, onopgeloste vragen en verschillende visies? Misschien. Ik kan in ieder geval met hen delen dat ook ik heel veel niet weet, m’n vragen en zorgen heb. M’n twijfels. Maar dat ik inmiddels wel manieren heb gevonden om daar mee om te gaan en een heel prettig leven te leiden. Niet buiten maar binnen de maatschappij. Dat is begonnen met luisteren en lezen. Met aandacht! Een kwestie van interesse? Ja, maar ook zeker van fatsoen!

Meer weten? Met genoegen stuur ik jou op verzoek het artikel dat Veerle Van den Bosch in de Standaard schreef over Yuval Noah Harari en zijn nieuwe boek ‘Hoe wij het machtigste dier op Aarde werden’ Een zeldzaam inspirerend artikel!

Rob Franse, 24 september 2022

Belééf het en geníet er van!

Zeven Beleverijen verder valt het echt op dat alle aanwezigen iedere keer echt genoten hebben. Dat is mooi, daar geniet ik zelf ook van en het roept om meer.

Het roept ook de vraag op waaróm het steeds weer lukt.

Eigenlijk is het antwoord best eenvoudig. Als je het eenmaal weet.

Wanneer ik een kop koffie drink dan ga ik daarvoor zitten. De koffie is warm, ruikt goed en zit in een prettig kopje. Ik zit goed op een goede stoel op een goede plek. Dat realiseer ik me voordat ik in alle rust m’n eerste slokje neem. En verdraaid, het smaakt inderdaad goed. Dus neem ik nog een slok.

Precies hetzelfde doe ik met iedere glas, iedere sigaar, iedere maaltijd (waarbij we tijdens het diner zelfs de deur op slot hebben en de telefoon niet opnemen), iedere keer dat ik ga zitten en alle keren dat ik m’n hoofd te rusten leg op m’n kussen. Ik slaap dan ook bijna altijd binnen een paar minuten. Lekker!

Mede vanuit die gedachte ben ik wijnproeverijen/drinkerijen gaan houden die al rap qua naam wijzigden in wijnbeleverijen. Alle aanwezigen komen keurig op tijd en zijn allen nieuwsgierig om te luisteren, te proeven en te drinken. Iedereen weet dat je een wijn die je niet lekker vindt mag weggooien. Toch is dat bij geen van de 30 geproefde wijnen gebeurd!! Ook heeft niemand iets gezegd als ‘te warm, te koud, te zoet, te duur, verkeerd glas, verkeerd hapje, verkeerde stoel, geen stoel, verkeerde tuin, verkeerd hapje, moet dat nou, verkeerd gezelschap of wat dan ook’. Niemand heeft een telefoon gebruikt, visitekaartjes uitgewisseld, meubilair verplaatst, voortijdig de beleverij verlaten, gevraagd om iets anders te eten of te drinken of gevraagd … om meer.

Reacties, vragen en opmerkingen alsmede scherts en andere humor waren steeds dusdanig dat dit door een ander werd opgepakt en doorgegeven. Alsof een ieder z’n best deed om samen een imaginaire bal hoog te houden en door te geven.

Laten we nou eens aannemen dat alles inderdaad perfect in orde was. Dat de vooraf duidelijk gecommuniceerde ‘regels’ logisch waren en daarom makkelijk nageleefd konden worden. Dat het moment ideaal was. Dat men gelukkig was met de vooraf vastgestelde eindtijd. Et cetera. Dan nog kun je je het volgende afvragen:
-Hebben we hier uitsluitend met mensen te maken die begrijpen wat beleven en genieten, zowel alleen als samen, vereist?
-Begrijpt hier iedereen goed dat één persoon die te laat komt of zich anderzijds afwijkend gedraagt alles verstoort? En dat jij die persoon niet wilt zijn?
-Is het een kwestie van opvoeding, sociale vaardigheden en misschien zelfs ‘niveau’?
-Gaat het hier om het gezamenlijke vermogen om afspraken/verzoeken perfect na te komen? Zich realiserend dat dit ook eigen belang is?
-Is het prettige om , juist in een beperkte tijd, een gezamenlijk onderwerp te hebben?
-Zijn duidelijke goed gecommuniceerde (strenge?) afspraken noodzakelijk? Altijd en overal? Net wat minder individuele vrijheid?

En dé hamvraag: Hebben we hier (een deel van) het antwoord op de vraag hoe je dagelijks kunt genieten door te beleven? Zowel samen als alleen? Leven en vooral láten (be)leven?

Een (be)lerende Rob Franse, 6 september 2022