Optimaal tevreden met een licht leven

Is dat mooi? Nou en of!
Is dat moeilijk? Meestal wel.
Is het gewenst? Vaker dan je denkt……..

De lichtheid van het leven is vaak voorbehouden aan kinderen en ouderen. Best logisch. De periode daar tussenin moet of wil je presteren en meedoen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Je zou dus kunnen zeggen dat we zo lang mogelijk kind moeten blijven en zo snel mogelijk ‘oud’ moeten worden. In de periode tussen kind zijn en oud zijn zou je vervolgens voldoende tijd moeten ‘nemen’ om licht te leven om ook in die periode optimaal tevreden te zijn. En tevens alle kinderen kind te laten zijn.

Het lukte afgelopen zondag bij de opening van onze ‘Boulevard des Boules’. Midden in onze wijk in de schaduw van 50 jaar oude bomen waren we met ca. 50 personen tussen 2 en 92 jaar oud. Praatje maken, glaasje drinken, balletje gooien en uiterst tevreden weer naar huis. Naar het veilige nest zo dicht bij de ook al zo veilige plek onder de bomen. ‘It takes a village’…. En niet alleen om kinderen op te laten groeien maar ook om zelf prettig te kunnen functioneren.

Het was bijna of de ‘boze buitenwereld’ gedurende een uur of 2 niet meer bestond. Geen mobiele telefoon gezien. Alleen delen met diegenen die fysiek aanwezig waren. Zachtjes Michel Fugain op de achtergrond. Niemand die zichzelf ‘aan het performen’ was. Elkaar toejuichend en tegelijkertijd uitlachend om een gegooide bal die perfect of juist dramatisch was. Samenzijn. Afwisseling van niets doen, luisteren, praten en bezig zijn met je handjes. Bijna therapeutisch 😊. Weg van ‘elkaar zeer snel opvolgende prikkels’ die schreeuwen om de volgende prikkels.

Naderhand zaten we een half uur in onze achtertuin voor ons uit te kijken. Diep tevreden. Niets nodig. Een omelet en een glas. Buiten. In ons eigen nest. Op dat moment kwam er het kleinste egeltje wat ik ooit gezien heb langs. Op het gemak.

Toeval? Of op de juiste manier geconditioneerd en gefaciliteerd?

Rob Franse, 13 september 2023

Dramatisch: 4 op de 10 wil geen kinderen

Van alle huidige studenten wil 39% geen kinderen.
Van alle huidige studenten vreest 60% voor hun eigen toekomst.
Aldus de belangrijkste adviseur van de regering op het gebied van klimaat, Jan Willem Erisman.

Historisch gezien is dit bij mijn weten een unicum. Naast verbijstering denk ik nu -in al mijn onwetendheid- vooral aan angsthazerij. Direct gevolgd door de vraag ‘hoe zijn deze jonge mensen met hersens tussen de 18 en 24 jaar oud zo angstig geworden? En voor wat?

Rationeel is het voor mij niet te verklaren. In de laatste 20 eeuwen, op misschien de periode 1968-2008 na, zijn onze kansen op bijna alle gebieden niet zo goed geweest als nu. Ja, we hebben forse uitdagingen maar niets onoplosbaars. De vraag is dus: Wat (!) heeft deze jonge mensen de laatste 10 jaar zo beïnvloed? Dus zo’n beetje sinds 2012? Moeten we het misschien meer zoeken in het irrationele? En hoort bij dat irrationele dan ook het welzijn?

Wordt welzijn niet voor een groot deel bepaald door hoop, enthousiasme, geloof in eigen kunnen en flinkheid? Zeker bij jonge intelligente mensen?

Ik ben bijna geneigd om te denken dat je al deze mensen moet vragen waarom ze de toekomst vrezen. Of misschien nog beter, wat er moet gebeuren om die vrees weg te nemen. En dat vervolgens aan te leggen tegen de antwoorden van de groep studenten zonder vrees. Misschien is het wel zo dat dan blijkt dat iedereen onzeker is over de toekomst maar dat dit zich bij de ene vertaalt in ‘een uitdaging om aan te pakken’ en bij de andere groep in ‘een zekere lethargie en inertie’. Om dan vervolgens te kijken naar hoe je lethargie, inertie en vrees kan draaien naar ‘strijdlust’.

Of ik een vermoeden heb wat de uitkomst zou kunnen zijn? En wat daaraan te doen is?

Ik denk dat er sprake is van een samenloop van omstandigheden maar dat de echte doorbraak van de smartphone inclusief social media en ‘het gebruik daarvan (!)’ bij meer dan de helft van de huidige studenten heeft gezorgd voor een leven dat overheerst wordt door een opeenstapelingen van heel korte prikkels die schreeuwen om de volgende prikkel. En daarmee iedere vorm van bezinning of reflectie blokkeren !!!!! Dat is iets wat in onze historie nooit eerder is voorgekomen.

Daar valt vervolgens wel degelijk wat aan te doen. Zoals er ook wat te doen is aan andere vormen van verslaving. Waarbij zware verslavingen natuurlijk moeilijker op te lossen zijn dan milde verslavingen.

Maar misschien heb ik wel ongelijk. Moeten we het in een andere hoek zoeken.

Maar er MOET wel iets.

60% van de studenten die vrezen voor hun toekomst en mede daarom vaak geen kinderen willen is volstrekt onnatuurlijk gedrag en voor ons aller toekomst zeer bedreigend.

Waar ik me voor nu op richt? Op de groep jonge mensen met wie het wel goed gaat. Die wel strijdlustig is. En vooral lustig. De mensen die wel reflecteren. In de hoop dat die hun leeftijdsgenoten meenemen.

Dat zou moeten kunnen want wie wil er nou niet zonder vrees leven???

Rob Franse, 31 augustus 2023