Doe een beetje lief!! een paar tips…

Een beetje aardig zijn reken ik trouwens ook al goed.
We gaan een moeilijke maand in, juist omdat we ’verplicht’ gezellig moeten zijn. Er bij moeten zijn (volgens oma/ma of volgens jouzelf). We ons daar ongemakkelijk bij zullen voelen. Er geen zin in hebben en misschien toch gaan.

Het is allemaal niet zo makkelijk na drie jaar corona, oorlogsellende, inflatie en troebele vooruitzichten. Heel veel Nederlanders schijnen last te hebben van verschillende soorten psychische klachten. Iets waarvoor we gelukkig (?) uit durven komen……..

Dat gaat niet zomaar goed deze maand, kan ik jou vertellen. Maar het kan wel! Een paar tips:
1. Tevens de belangrijkste: Als jij je niet in staat voelt om ‘gezellig aanwezig te zijn’, om welke reden dan ook, dan ga je niet! Stomweg netjes afbellen.
2. Iedereen accepteert en respecteert in woord en daad diegene die om welke reden dan ook niet komt. En je vraagt nooit ‘waarom niet’.
3. De kans is groot dat er iemand wil praten over de wereldproblemen of over zijn of haar eigen problemen. Zeer begrijpelijk. Stel zo’n persoon voor om samen even naar buiten te lopen of maak een afspraak om er over te praten. Het is er nu stomweg het moment niet voor.
4. ‘Dankjewel, wat leuk, kan ik je helpen en wat lekker’ zijn woorden die niet vaak genoeg gezegd kunnen worden. In tegenstelling tot woorden als ‘heb je geen…. , ga eens opzij, begin je daar nu weer over etc.’.
5. Jongeren: Doe een beetje flink. Ouderen: Luister naar jongeren (ze hebben verbazend veel te vertellen) in plaats van de ervaren figuur uit te hangen. Mensen van middelbare leeftijd: Zorg dat jouw kinderen zich gedragen of dirigeer hen naar een plek waar ze lekker hun gang kunnen gaan. Allen: Fatsoen en etiquette zijn uitgevonden opdat anderen zich niet kapot ergeren aan jou. Het is dus niet interessant of jij het zelf van belang vindt. Het gaat om de anderen

Tot slot: Samen is niet alleen. Maar soms geldt dat iemand zich in gezelschap erger alleen voelt dan wanneer hij of zij alleen is. Zeker wanneer je langdurig allemaal op één en dezelfde plek aan tafel zit of verplicht in ‘de kring’ zit . Las rookpauzes in en laat de niet rokers die dat wensen lekker aansluiten. Even momentjes lucht waarvan ook de binnenblijvers genieten….

Kortom: Ik wens jullie alle vermogens toe om zélf lief te zijn. Desnoods door niet aanwezig te zijn. Daar begint het 😊.

Rob Franse, 1 december 2022

Durf je het mysterie aan?

Ik denk het niet. Maar ik hoop van wel.
Een mysterie willen we eigenlijk slechts aan wanneer we in alle veiligheid en met vele zekerheden op onze bank zitten.
Veiligheid en zekerheid zijn voor velen inmiddels zo belangrijk geworden -in deze onzekere tijden- dat we bereid zijn om van alles ‘zeker te weten’.
Polarisatie heet dat. De vlucht van de angstige. In vroeger tijden zou men het ‘afgoderij’ noemen. Iets waar wij mensen altijd gevoelig voor zijn geweest. En nog steeds zijn. We noemen het nu alleen anders.

Toch is het leven een mysterie.
We weten er bitter weinig van af.
Velen van ons kijken er tegenaan als een probleem dat om oplossingen vraagt.
Hopend op de ‘kracht van een sterke man’. ‘Iemand’ die oplossingen aandraagt en uitvoert.
Maar helaas, die ‘kracht’ blijkt meestal in feite ‘macht’ te zijn die onzekerheid en boosheid verzamelt om op die manier de eigen angst en onzekerheid te lijf te gaan. Vermoedelijk badend in het eigen zweet ……

Leven met onzekerheid is dus het devies.
Waarbij het leven een dans is met de omstandigheden.
Niet een gevecht.
Ook geen uitdaging (het jeukwoord van menig manager en menig publicist).
‘Uitdaging’ betekent bij velen immers niets meer of minder dan op een popiejopie manier een ‘probleem’ niet serieus nemen.

Ja, er zijn problemen. Sommigen van ons hebben meer problemen dan anderen. Problemen vragen om oplossingen. Snel graag.
Realiseer je daarbij wel dat er daarnaast altijd veel onzekerheden, vragen en onredelijkheden zullen zijn.

Leer er mee om te gaan. Wees flink (het gouden woord van kort na de oorlog wat we ten onrechte vergeten zijn). Jank niet. Dans met het leven. Wees barmhartig. Maak er wat van. Zoek samenwerking. Geef de ander een begripvolle glimlach…. En omarm (!) het mysterie van het leven.

Rob Franse, 15 november 2022