Gaan we eindelijk de goeie kant op?

Ik zie zomaar een aantal positieve signalen. Signalen die ik eerder niet zag. Misschien waren die signalen er wel niet eens.

Mooi vind ik het laatste SCP rapport waaruit blijkt dat we lang niet zo gepolariseerd zijn als men ons soms doet geloven. Dat we de beheersing van de Nederlandse taal echt heel belangrijk vinden. Dat we wel degelijk nationalistische gevoelens hebben in de zin van gemeenschapszin. Alleen al deze drie zaken betekenen dat het merendeel van ons ‘als gewone Nederlanders prettig wil samenleven’. Me dunkt dat de overheid en de politieke partijen hier naar zouden moeten handelen. Meer aandacht voor de grote middengroepen en minder aandacht voor schreeuwende randgroepen. Meer geld en energie voor goed taalonderwijs. En nationalisme niet op de spits drijven of afkeuren maar bespreken als iets heel normaals.

Er gebeurt van alles op klimaatgebied. Dat kun je beoordelen als te veel of juist als te weinig. Het positieve is dát er iets gebeurt. En nog belangrijker: De discussie wordt genuanceerder en vanuit meer invalshoeken gevoerd waarbij deskundigen uit verschillende hoeken aan het woord komen.

In Turkije blijkt de democratie nog wel degelijk te bestaan. Je kunt cynisch doen maar je moet toegeven dat Istanbul een democratisch gekozen burgemeester heeft gekregen.

De VVD lijkt zich zowel gematigder als meer naar het midden te bewegen en de SP lijkt terug te komen van een puur negatieve opstelling. Jongere mensen worden steeds meer zichtbaar en hoorbaar in de politiek.

Meerdere echte groot kapitalisten, zeker in de VS, pleiten nu zelf voor zaken als vermogensbelasting en een betere verdeling van de inkomsten.

We zien een eerste begin van inperking van al te grote vrijheid op het gebied van (mobiel) internet. Overheden ondernemen acties (inclusief een verbod op appen op de fiets) en menigeen probeert bewuster met het mobieltje om te gaan.

Hoopvol vind ik de onderzoeken over generatie Z (de groep tussen globaal 24 en 10 jaar oud). Ik las laatst een uitgebreid verhaal in de NRC wat nu eens niet bestond uit tabelletjes maar uit een afgewogen verhaal zonder stigmatisering.

De rode lijn die ik zie, in bovengenoemde maar ook in andere signalen, is meer nuancering!! Dát is nieuw!

Al jarenlang geloof ik in de formule E=KxA wat staat voor Effectiviteit = Kunde x Acceptatie. Dat is dus denken vanuit degene die zendt. Nou hebben de zenders het de laatste jaren best lastig gehad omdat vele ontvangers maar weinig accepteerden. Dat was niet alleen omdat kunde tekortschoot of eenzijdig was maar ook omdat er slecht en bevooroordeeld werd gelezen en geluisterd.

Nu ik meen te zien dat de kunde wat breder en genuanceerder gebracht wordt zou het misschien ook zo kunnen zijn dat de acceptatie bij de ontvangers toeneemt …..

Dat zou mooi zijn!

Rob Franse, 28 juni 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *