Daarom verliest links overal!

Dat is dom én het is nergens voor nodig. Ik zal het simpel proberen uit te leggen.

We leven in een Westerse wereld die geheel overheerst wordt door liberale coalities met een rechts accent. Zowel het communisme/socialisme als het fascisme/ultranationalisme zijn niet in staat om te winnen van zeg maar de VVD in Nederland, het CDU in Duitsland of de Tories in Groot-Brittannië. En ja, dat schrijf ik zeer gechargeerd op. Dit om aan te geven dat er maar 3 echt grote stromingen bestaan: Socialisme, Liberalisme en Fascisme. Al het andere is daar min of meer van afgeleid (waarbij de meesten van ons dat natuurlijk zullen ontkennen omdat het allemaal een heftige bijklank heeft).

Diezelfde Westerse wereld kun je qua inwoners verdelen in de 1% superrijken, 19% elite (globaal iedereen in Nederland met een gezinszinkomen van 80.000 Euro of meer), 60% middenklasse en 20% onderkant (excuus, ik weet geen beter woord). Ik heb het dan niet alleen over verschillen in inkomen, en vaak ook vermogen, maar vooral over groeiende (!) verschillen in kansen en perspectief voor henzelf en hun kinderen. Maar er is denk ik iets wat nog veel erger is: Het gevoel (….) er niet bij te horen, geen (eerlijke) kansen te hebben, niet mee te mogen doen en groei waar je niet in deelt. Kortom: Een steeds duidelijker wordende tweesporensamenleving.

Wanneer ik dat zo opschrijf dan denk ik bij mezelf dat tenminste 80% van de bevolking (dus) redenen heeft om links te stemmen. Links omdat links staat voor een eerlijkere verdeling van de welvaart en kansen. Waarom gebeurt dat dan niet? Ik denk dat er tenminste 2 hele goede redenen voor zijn. Ten eerste bestaat bijna overal de leiding van links uit de elite waar je juist tegen zou willen stemmen. En ten tweede is juist dat stuk elite bezig om “het volk te verheffen”. Denk daarbij aan de aandacht die uitgaat naar vluchtelingen, milieu, transgenders, discriminatie en wat al niet meer. Dat is niet (!) denigrerend bedoeld maar veelmeer een vaststelling. “Links” houdt zich vooral bezig met de wereld mooier/beter maken, waar rechts liberaal zich vooral concentreert op belangenbehartiging van de economie. Dat op zich is prima, maar de voordelen daarvan komen wanneer je daar niet echt iets aan doet automatisch (!) terecht bij de elite. Het is niet anders.

Links, wat een tegenwicht zou kunnen bieden tegen dit automatisme van een scheve verdeling, stomweg door de economie te omarmen maar tévens te zorgen voor eerlijkere verdeling, is echter met vele andere zaken bezig. En dat vaak op een moraliserende en betweterige toon. Daardoor raakt links vanzelfsprekend veel aanhang kwijt aan nationalistische denkers (vaak ten onrechte populistisch genoemd; of extreem rechts).

(Rechts) liberaal hoeft daardoor vervolgens niets anders te doen dan de verstandige hoeder te zijn van onze economie (en de elite) en te wijzen op het gekrakeel tussen de flanken. Stem op ons, want anders……. En natúúrlijk willen zij ook een goed milieu, eerlijke verdeling etc. …….. Dus pakken zij ook een flink deel van de potentiële links-stemmers.

Of ik, horende bij de elite, het erg vind dat links het niet beter doet? Een beetje wel ja. Het zorgt voor een zorgelijke ongelijkheid, boosheid en tweedeling. En dat is voor niemand goed.
Dus hoop ik nog steeds op realistische en goede partijen aan de linkerkant. Het zal bijvoorbeeld vele redenen wegnemen om nationalistisch te stemmen. En, wanneer je daardoor tot een eerlijkere verdeling komt, veel andere problemen bijna automatisch wegnemen. Wanneer iedereen vindt dat hij of zij het best goed heeft, zijn of haar eerlijke deel krijgt én eerlijke kansen krijgt dan is zomaar een groot deel van de problemen als discriminatie, extremisme etc. snel opgelost. Mensen die het goed hebben en er bij horen hebben namelijk zelden extra steun en aandacht nodig……….

Maar goed, als schrijver ben ik natuurlijk een ernstig gemakzuchtige elitair die niet met z’n poten in de klei staat en al helemaal geen politicus is. Het is ook maar zeer de vraag of ik het als verstandige en rationele linkse politicus wel zou redden.

Rob Franse, 17 november 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *