Opgeleid voor vrijheid. En ouderschap.

Het is te absurd voor woorden. We worden in van alles opgeleid en we moeten bijna overal een diploma voor hebben. Maar nou net níet voor 2 heel moeilijke zaken die veel belangrijker zijn dan alle diploma’s bij elkaar: Vrijheid en Ouderschap.

Voor beide zaken hoef je ook niet opgeleid te worden zolang er partijen ‘boven jou staan’ zoals een koning, kerk, dictator of stamhoofd. Partijen die jou je leven lang vertellen wat wel en wat niet mag. Zij zijn bepalend en jij volgt. Toegegeven: Het neemt veel zorgen weg want je hoeft zelf bijna nergens over na te denken en je kan altijd de partij die boven je staat de schuld geven. Behalve natuurlijk wanneer je hun opdrachten niet hebt uitgevoerd.

Wat ben ik blij dat ik niet in zo’n maatschappij leef. Ik was waarschijnlijk al lang achter slot en grendel gezet met m’n grote mond. Misschien was me de tong wel uitgesneden……

Wij leven echter in een democratie. Volgens sommigen, mede oordelend naar hun gedrag, betekent dat complete vrijheid op ieder gebied en bovendien verzet op welke manier dan ook wanneer ‘er niet naar je geluisterd wordt’. Met dat ‘er wordt niet naar mij geluisterd’ bedoelen velen ‘ik heb m’n zin niet gekregen’. En als ik m’n zin niet krijg dan …. ga ik eerst op zoek naar personen en groepen die hun zin ook niet gekregen hebben……. om daarna samen onze zin af te dwingen ….. want ‘al die anderen’ vinden dat ook …… dat is dus eigenlijk de meerderheid; het volk ……. wanneer dáár niet naar geluisterd wordt dan hebben we het recht om zelf onze vrijheid terug te veroveren. En mocht dat allemaal niet lukken dan hebben we ons in ieder geval flink laten zien en horen. En op zo’n moment moet de politie, uitvoerders van die niet luisterende elite, natuurlijk niet in de weg staan. Hoewel….. op zo’n moment kun je natuurlijk wel lekker je agressie kwijt.

Bovenstaande is dus géén democratie. Het is gezeur en gedram van kleine groepen die zich niet willen neerleggen bij democratisch genomen besluiten. Bij de meerderheid. Fout dus!

Maar: Die fout zit niet alleen bij die groep. Je oogst nu eenmaal wat je zaait, vertroetelt en op ingrijpt. Maar dat gebeurt niet. Vooral niet bij de groep waar ik het net over had. We geven ze al te vaak niet de juiste opleiding en begeleiding. Er wordt al te vaak vóór hen bepaald en niet mét hen bepaald.

Iets wat niet alleen ‘niet netjes en fatsoenlijk is’, maar ook economisch gezien extreem dom. Opleiding en begeleiding kosten echt maar een fractie van later ‘ingrijpen’.

Dus: Opleiden en begeleiden op alle gebieden van vrijheid; dus inclusief het leren onderscheiden van waarheid en onwaarheid en dat soort zaken. Wat het ook kost. Desnoods ten koste van andere opleidingen.

Nu ik toch zo lekker bezig ben:
• Overweeg een verbod op social media voor politieke partijen en andere belangengroepen met zogenaamd politieke of maatschappij kritische boodschappen. Er zijn voor hen genoeg andere media.
• Overweeg, zeker op gemeentelijk niveau, deliberatieve democratie. Burgerraden dus, middels loting, in plaats van gemeenteraden. En van daaraf verder.
• Overweeg het afschaffen van verkiezingen. Overweeg getrapte loting. Overweeg evenredige vertegenwoordiging, bijvoorbeeld per leeftijdscategorie, woonplaats, afkomst, opleiding en/of wat dan ook.
• Overweeg een maatschappij ‘met verschillende snelheden’. In de sport heb je toch ook verschillende niveaus waar iedereen zich goed bij voelt.
• Bedenk dat wetten en regels gemaakt door zogenaamd slimme mensen vooral slim zijn voor slimmerds maar vaak helemaal niet praktisch en/of zinvol en/of uitvoerbaar zijn voor heel grote groepen ‘gewone’ mensen.
• Bedenk dat het hebben van heel veel regels en wetten eigenlijk een zwaktebod is. Er is kennelijk niet goed genoeg over nagedacht want na echt goed nadenken kan het echt eenvoudiger.

Opgeleid voor vrijheid?
Kan het zijn dat we dat niet of nauwelijks doen omdat het niet in onze (school en leer) systemen past? Omdat we het te moeilijk vinden? Omdat we het niet goed onder woorden kunnen brengen of willen brengen? Omdat we bang zijn, bijvoorbeeld voor onze bevoorrechte posities? Omdat we bang zijn voor tegenwerpingen waarop we geen antwoorden hebben? Bang voor de consequenties en eigen inconsequenties? Omdat we het zelf moeilijk vinden om flink en fatsoenlijk te zijn?

Ik denk van niet!

Ik denk dat veel mensen, bijvoorbeeld in hun rol van ouders, veel te makkelijk vrijheid geven zonder daarbij tijdig (!) te kijken, te luisteren en aan te spreken. Waarschijnlijk omdat het teveel energie en moeite kost. Jammer. Erg jammer. En ook best wel een beetje dom.

Eigenlijk is het een wonder dat er, dagelijks, zo veel zo goed gaat bij de overgrote meerderheid van alle mensen.

Rob Franse, 28 januari 2021


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *