Tovenaarsleerlingen, dat zijn we!

Daarbij hebben wij, in tegenstelling tot Mickey Mouse in de Disney film uit 1940, een niet onbelangrijke handicap: Waar is in onze situatie de alwetende tovenaar? Anders gezegd: Wie redt ons nu we ons steeds meer inlaten met onbeheersbare krachten? Krachten die we (nog) nauwelijks kennen?

Bovendien zijn we ook nog eens zeer eenzijdige tovenaarsleerlingen. Op het gebied van techniek kunnen we al decennia lang heel veel en worden we met de dag slimmer. We testen ook heel veel. Er zijn instructies, veiligheidsvoorschriften en zelfs noodremmen. Op het gebied echter van ons eigen gedrag, het omgaan met elkaar en het omgaan met onze eigen hersens en psyche doen we vaak maar wat!

En nu komt ie: Juist op dát gebied denken we het allemaal af te kunnen zonder instructies, veiligheidsvoorschriften en noodremmen. Heb je een opleiding nodig om mamma of pappa te worden? Nee. Heb je een opleiding nodig om te mogen stemmen? Nee. Heb je een opleiding nodig om verkiesbaar te zijn? Nee. Wordt jou ooit geleerd hoe beïnvloedbaar jij bent? Nee. Zijn er wetten tegen beïnvloeding? Nauwelijks.

Dat is best raar!

Heeft het er mee te maken dat we opleiding of zelfs maar richtlijnen op dit gebied zien als een inbreuk op onze persoonlijkheid? Onze persoonlijke levenssfeer? Zien we het als bevoogding? Hebben we er dan geen moeite mee dat scholen zich wel steeds nadrukkelijker bezig houden met bewegen en gezond leven, mits (!) dit alleen het fysieke deel raakt? Waarschijnlijk kan iemand het me best uitleggen, maar dan wil ik graag even wijzen op een enorme verandering in deze wereld in de laatste jaren die maar niet tot ons allen wil doordringen.

Meerdere, vaak heel grote en belangrijke instanties en bedrijven weten heel goed hoe ze ons moeten beïnvloeden. Ze weten beter dan ooit dat we extreem beïnvloedbaar zijn. Toch is er maar één echte reden dat ze dat zo goed kunnen. En dat betreft níet de door mij zo vaak verfoeide social media. Het betreft het geconcentreerde bezit van data! Jouw en mijn gegevens. Gegevens die wij zelf níet kennen én niet kúnnen kennen maar die we wel zélf verstrekt hebben.

Wij allemaal, de beïnvloeders en diegenen die beïnvloed worden, verlaten ons op vooral het gemak en het voordeel van alle nieuwe ontwikkelingen. De systemen en systematieken daarachter zijn daadwerkelijk een black box! Soms zitten er zelfs snode bedoelingen achter die maar bij een enkeling bekend zijn. De beïnvloeding vindt plaats via ons onbewustzijn wat wij aan geen kant onder controle hebben en ook niet zullen krijgen. Helaas, vele systemen die ons beïnvloeden weten ook niet waarom het werkt maar wel dát het werkt.

Zo zijn wij dus allemaal tovenaarsleerlingen. We doen mee omdat het zo makkelijk is en omdat anderen het ook doen zonder dat we een idee hebben waar deze sturing ons gaat brengen.

Dat is meer dan raar!

Rob Franse, 19 september 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *