Algemeen Belang? Daar hebben we niemand meer voor!

Bijna iedereen is bezig met een deelbelang. Of met een eigen belang. Soms met een groepsbelang. Maar met het Algemene Belang?

Het is er de laatste decennia ingeslopen: ‘Wie komt er voor míjn belang op?’ Het werd ook steeds makkelijker om dat te roepen want er moest steeds meer maatwerk komen. Voor iedereen! Of dat nou op school was, in de gezondheidszorg of bij de overheid. Het individu en de individuele ontwikkeling stond bij iedereen voorop. De top van de Maslow piramide moest ingevuld worden.

Oorspronkelijk waren de ‘oude’ media de geëigende kanalen om ‘vergeten belangen’ onder de aandacht te brengen. Waarop vele politici hun kans zagen om zich via die vergeten belangen te profileren. Het bleek slechts voorspel te zijn. E-mail en sociale media bleken al snel ideaal om nog veel meer ‘vergeten belangen’ of ‘ook heel belangrijk zaken volgens wie dan ook’ naar voren te brengen. Wat zeg ik? Naar voren te brengen? Welnee! Om er Jan en alleman mee te bombarderen. Keer op keer. Bij voorkeur met veel verontwaardiging!

Daar staan we dan. Verontwaardigd. Ónze belangen worden niet goed behartigd. ‘Er wordt met míj te weinig rekening gehouden. Als ze nou maar eens naar me luisterden. Naar míj luisterden. En zich flexibel opstelden. Het kan namelijk natuurlijk zo zijn dat ik het morgen anders zie en wil. Of dat er iets tussen kwam. Kan gebeuren toch?’

We organiseren onszelf een ongeluk. Gebaseerd op onze eigen belangen. Of op onze ‘Key Performance Indicatoren’. Anderen moeten zich wel realiseren dat wíj onze doelen moeten halen. Dat ook wíj opdrachtgevers, bazen en klanten hebben. En kinderen. Dat er ‘voor óns’ iets belangrijkers tussendoor kan komen. ‘Ik mag toch wel enige flexibiliteit van de ander verwachten!’.

Vreemd genoeg -en dat is de paradox- hebben we daar nog vrij veel begrip voor ook. Zijn we gaan proberen ons zo flexibel mogelijk op te stellen. Als persoon en als organisaties. We zijn steeds meer georganiseerd rond doelen en doelgroepen. Gefocust! Maar, betekent focussen misschien ook dat er oogkleppen opgezet worden? Steeds vaker, meer en groter? Focus die zo ver gaat dat complete IT systemen daarop gebouwd worden. Systemen die ‘geen algemeen belang’ kennen maar wel lekker functioneel zijn. Totdat blijkt dat ze eigenlijk heel beperkend en sturend zijn?

Precies zo worden we nu geconfronteerd tussen de noodzaak minder CO2 uit te stoten enerzijds (algemeen belang) en een eisenpakket aan vele Nederlandse boeren anderzijds (deelbelang). En dat na vele jaren rekenen, regelen, geitenpaadjes en wat al niet meer. Maar dat is maar een heel klein deel van het verhaal!

Het algemene belang voor ons Nederlanders bestaat op dit moment uit 1) het niet verder uit de hand laten lopen van oorlogen en het behouden van onze democratie, 2) de gezondheid en het welzijn van álle Nederlanders, 3) het beperken van klimaatveranderingen en 4) het evenwicht vinden tussen wonen, werken, vervoer, natuur, produceren en de kost verdienen op een klein stukje aardbol.

Dat -en nog een paar van dat soort zaken- is waar het echt om gaat. Dat is wat we allemáál nodig hebben. Dáár moeten we ons voor inzetten. Hoe pakken we dat aan en hoe verdelen we die lusten en lasten!

Daarna (of daarnaast) kunnen we weer eens gaan nadenken over eigen belangen (deels in de top van de Maslow piramide). Dat vergt een andere manier van denken, organiseren en acteren. Het vraagt vooral om een heel andere houding bij ons allen. En wel nu!!!

Dan nog even over de boeren en de CO2: Het gaat niet over de boeren. Het gaat om het klimaat, gezondheid, welzijn, wonen, werken, vervoer, natuur, produceren, de kost verdienen en consumeren. Kom dus niet nu met een plan wat alleen de boeren betreft en later pas met plannen voor andere sectoren. Kom, beste overheid en complete politiek, met een totaalplan -in samenhang- wat alle Nederlanders en het gehele klimaat betreft. Neem samen de regie. Zorg voor perspectief!

Ondertussen kunnen we dan bij onszelf te rade gaan over ‘ons eigen gedrag’ in de breedste zin van het woord. Dáár zit uiteindelijk de echte oplossing!

Rob Franse, 30-6-2022

Boos naschrift:

Vanavond lees ik dat 71% van de groep tussen de 60 en 70 jaar oud geen booster vaccinatie gehaald heeft. De reden volgens Nieuwsuur: Geen zin in weer een prik…………… ‘Ik (!) vind het niet nodig….’

Hoe haal je het in je hoofd om jouw persoonlijke individuele en misschien wel egotistische afweging te maken t.o.v. al die zorgverleners en al die mensen die daardoor wellicht hun operaties wederom uitgesteld zien worden. Hoe haal je het in je hoofd. Wie ben jij om ….. etc. etc.

Nogmaals: ooit gehoord van ‘Algemeen Belang’?

Schaam je!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *