Formeren van de regering is zó makkelijk!

Ik snap waarachtig niet dat we na 17 maart j.l. niet binnen een maand een nieuwe regering hadden.

Reken maar mee:
VVD (34), D66 (24), Groen PvdA (17) en CDA (15) hebben samen 90 van de 150 zetels. Van de 10 partijen die tenminste 5 zetels hebben mis je dan alleen maar de PVV (17), SP (9), FvD (8), PvdD (6) en CU (5). Die hebben er samen 45. Dan is dus 2/3 van de stemmers in de regering vertegenwoordigd en 1/3 in de oppositie.

Wat zit er dan in de oppositie? Populistisch rechts, echt links en erg links en de wat uitgesprokener Christenen. Samen met 15 Kamerleden die we kunnen betitelen als actiegroepen. Allemaal partijen en personen die echt oppositie kunnen en willen voeren (iets waar VVD, D66, CDA en Groen PvdA waarschijnlijk veel minder toe in staat zijn).

Met zo’n regering is dus allereerst tenminste 60% van de stemmers, van jong tot oud, goed vertegenwoordigd. Bovendien zijn de 5 (of 4) meest gematigde partijen vertegenwoordigd. Als die al niet kunnen samenwerken……..

Over het merendeel hoeven ze bovendien niet eens na te denken. Er ligt een duidelijk Europees plan, de geopolitieke spanningen zijn helder, samenwerking met andere landen is, dus, noodzakelijk (overbevolking, uitputting van de Aarde, vernietiging van ons milieu en corona) en de echte binnenlandse uitdagingen zijn overduidelijk. Het gaat dan over klimaatverandering en ongelijkheid, aangevuld met zaken als woningnood en een, zeker op het gebied van uitvoering, wanordelijke overheidsapparaat.

Doordat de flanken in de oppositie zitten hoeft deze regering zich niet eens zorgen te maken over de ontevredenen, achtergestelden, armen en hulpbehoevenden. De oppositie ziet haar kansen op dit gebied, gesteund door de media, schoon. Zij kunnen zich de mooie taak toe-eigenen om te zorgen dat de kloof tussen rijk en arm, kansrijk en kansarm niet verder toeneemt. Of liever nog, afneemt.

De regering zelf zal zich simpel in evenwicht kunnen houden; 54% is wat rechtser dan het midden en 46% wat linkser dan het midden. Zolang er maar niet gekwartet wordt a la Wouter Bos voorafgaand aan het kabinet Rutte/Samsom. Werk samen en gebruik elkaars kracht in plaats van jij dit en ik dat.

Er is eigenlijk maar weinig waar ik me vervolgens, qua regering, zorgen over maak. Maar ik ga ze wel noemen:
1. We hebben uitvoerders nodig! Met ballen. Nu!
2. We hebben geen behoefte aan politieke spelletjes. Laat dat aan de Kamer over. Zet dus geen politieke beesten in de regering.
3. Kwaliteit van de bewindslieden en hun vermogen om verstandig om te gaan met het uitvoerende apparaat.
4. Belerende toontjes.

En nu aan de slag!

We wachten al veel te lang.

Rob Franse, 19 augustus 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *