En nu moeten we met kracht verder. Dat zijn we de slachtoffers verplicht!

 

Een pikzwarte bladzijde. En vooral voor de slachtoffers en hun nabestaanden. De volstrekte willekeur en het meedogenloze optreden verbijsteren.

Ik vrees met grote vreze voor de nabije toekomst. Niet alleen vrees ik voor een herhaling, maar ik vrees ook de reacties, de toenemende tegenstellingen, het niet komen tot een werkzame aanpak en het verlies van vertrouwen.

We zullen ons, als Europa, opnieuw moeten uitvinden. Of beter gezegd: Werkelijk doen wat we ooit met elkaar hebben afgesproken!

Want wat hebben we ooit afgesproken?

  1. Tijdens de Franse Revolutie is afgesproken: Vrijheid, gelijkheid en broederschap
  2. Bij de oprichting van de EU is afgesproken: Burgerzin, gelijkheid, solidariteit, vrijheid, vrede en democratie
  3. Met iedereen in leidinggevende posities, politiek, (semi-)overheid, niet commerciële organisaties en bedrijfsleven is afgesproken: Voer je taken goed uit en houd je aan de wet

 

Wat is voor iederéén van essentieel belang? (aldus neurowetenschapper David Rock):

  1. Status
  2. Zekerheid
  3. Autonomie
  4. Er bij horen
  5. Eerlijkheid

 

Hoe bestuur je, regeer je of leidt je een democratische natie?

  • Met kracht

En als dat niet lukt?

  • Met (juist uitgevoerde) macht

 

En doen we dat? NEEN, dat doen we helemaal niet. We hebben er een zooitje van gemaakt. Waarbij de maatschappelijke elite een belabberd voorbeeld geeft (Volkswagen, de banken, KPMG, EU bijeenkomsten, eigen belang, zwaar aanzettende media, liegende politici, zelfverrijking bij veel topfunctionarissen,………). Waarbij wij allemaal “vrijheid” hebben vertaald in “Ik bepaal zelf wel wat goed voor mij is”. Waarbij wij machthebbers in Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben weggestuurd en “onze democratische ideeën” willekeurig hebben uitgestrooid over mensen die daar totaal niet op zaten te wachten. Waarbij wij zeggen tegen zeer veel migranten “kom maar”, maar ze vervolgens in hun sop laten gaar koken zonder gelijke kansen. Waarbij wij zelf gewoon niet meer staan voor en invulling geven aan onze waarden van de Franse Revolutie en de EU.

Wij (!!!) hebben de verplichting naar onszelf, naar onze kinderen en naar de zwakkeren in de samenleving om onze eigen waarden uit te dragen en te beschermen. En we doen het gewoon niet (voldoende).

Daarmee lopen we willens en wetens het risico dat groepen in deze maatschappij, vooral jonge, arme, kansloze mannen, in de armen vallen van gewetenloze schoften!

Iedereen (!!!), overheden, migranten, jij en ik zullen ons aan de afspraken moeten houden. En de maatschappij weer zo moeten inrichten dat er voor iedereen een reëel uitzicht is op status, erkenning, autonomie, er bij horen en eerlijkheid.

We hebben geen verbindend geloof nodig. We hoeven niet altijd alles zelf te bepalen. We hoeven niet altijd overal onze zin in te krijgen.  Wij moeten ons aan onze eigen regels houden. Voorbeeldgedrag tonen. Geen haat zaaien. Niet polariseren. Niet elkaar aanvallen over elkaars geloof.

Wat wij wel moeten (!) is de kracht tonen om ons te houden aan onze eigen waarden en normen. En daar vervolgens (…..) anderen ook aan te houden. In die volgorde.

Onze kracht is dat we geloven (….) in onze waarden, normen en regels. En er naar handelen. Volledig. En dus ook handhaven!

Ik wens een ieder die kracht toe!

 

Rob Franse, 14 november 2015

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *