Vreugde, verdriet en ergernissen(!)

“Het is bijna uitsluitend de onderlinge interactie die leidt tot vreugde of verdriet”, aldus Ben Tiggelaar in de NRC. Het sluit aardig aan bij mijn mening dat het in het leven vooral gaat om “ervaringen”.

Volgens de Australische neuro expert David Rock is in de interactie niet alles even belangrijk voor ons. Er zijn 5 zaken die ons brein super belangrijk vindt (In het Engels afgekort tot SCARF):

·         Status

·         Zekerheid

·         Autonomie

·         Er bij horen

·         Eerlijkheid

Ik herken het wel. Het zijn zaken die mij in een groep gelukkig kunnen maken. En omgekeerd natuurlijk.

Toevalligerwijs kwam deze week tweemaal het gesprek op ergernissen. En hoe die je in de weg kunnen zitten. Ik werd attent gemaakt op de kernkwadranten van Daniel Ofman, een Nederlandse bedrijfskundige en organisatieontwikkelaar. In zijn kernkwadranten heeft hij het o.a. over allergieën (ergernissen) die het negatief tegenovergestelde zijn van je kernkwaliteiten. Nu wordt het interessant. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat wanneer jij iets heel goed ontwikkeld hebt en het belangrijk vindt de mogelijkheid tot ergeren over het gedrag van anderen, die deze kwaliteit nauwelijks ontwikkeld hebben en het ook niet belangrijk vinden, snel toeneemt.

Positief gezegd: Jij hebt je geweldig ontwikkeld op een bepaald gebied en handelt daar naar.

Negatief gezegd: Jij vindt iets belangrijk en vervolgens vindt je dat zelfs “normaal” en vindt vervolgens dat de ander zich ook zo moet gedragen en handelen.

Vanuit jouw kernkwaliteiten, gekoppeld aan jouw ergernissen, wil je de anderen graag veranderen. Maar helaas: Mensen zijn bijna niet te veranderen!

Dus: We willen vreugde en onderlinge interactie en we willen geen inbreuk op onze SCARF en we willen dat iedereen zich aanpast aan wat wij belangrijk vinden. Welkom in Utopia………..

Wat zou (mij) kunnen helpen?

·         Wel opgevoed zijn

·         Breed ontwikkeld zijn

·         Niet zo veel (belangrijk) vinden

·         Ontspannen zijn

·         Gelijkgestemden vinden

·         Empathie

·         Anderen ruimte geven

Wat helpt (mij) niet?

·         Me begeven tussen onopgevoeden

·         Me begeven tussen nauwelijks ontwikkelde mensen

·         Me begeven tussen mensen die denken ontwikkeld te zijn en (!) dat uiten

·         Futiliteiten belangrijk vinden

·         Gespannen zijn

·         Me bevinden in een groep met waarden en normen die sterk afwijken van de mijne

·         Uitdijende draken en hun knechtjes

·         Helemaal geen ergernissen J

Nu ik dit zo eens terug lees is het toch wonderlijk dat we niet veel meer conflicten hebben. Denk aan alle reorganisaties en bezuinigingen waarbij de ene meer winst wil en de ander goed werk wil leveren. Denk aan de regering die zegt dat het fantastisch gaat terwijl jij werkloos bent of een K baan hebt met te veel stress. Denk aan de verplichte kerstdiners. Denk aan buren die veel geluid maken. Denk aan vluchtelingen die wel of juist niet geholpen moeten worden, maar in ieder geval niet vlak naast jou. Denk aan leraren en onderwijzers die vooral te maken hebben met ouders die “iets vinden”. Denk aan je eigen thuissituatie (over welke onzin ben je in staat ruzie te maken?).

Ik wens je veel vreugde!

Rob Franse, 17 augustus 2015

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *